norskenglish
norskenglish

Bergenskartet

Slaget på Vågen

Slaget på Vågen mellom den hollandske handelsflåten og en engelsk flotilje skapte stor ståhei i Bergen. Hovedfestningen på Bergenhus, Sverresborg fort og skansene på Nordnes ble tatt i bruk da kommandant Cicignon var så uheldig at han valgte feil side i striden. Kongerikenes statskasse gikk glipp av hollendernes enorme verdier.

I 1665 ble den hollandske Ost-India-flåten forfulgt av en britisk flotilje. 50 hollandske skip ble forfulgt inn i Vågen av 30 britiske.

Holland var på denne tiden Europas ledende handelsstat. Landet hadde en samlet handelsflåte på 10 000 skip, som i løpet av 1600-tallet seilte til alle verdens utposter. Hollenderne på Vågen førte en dyrbar last, kanskje til en verdi av 600 tønner gull. Kommandanten på Bergenhus festning, uvitende om hvilken side han skulle velge i denne striden, tok hollenderne i forsvar og åpnet ild mot de britiske kaperne. Denne dramatiske episoden resulterte blant annet i kanonkulen som fremdeles sitter i Domkirkens tårnvegg.

Etter at slaget var tapt for britene og hollenderne hadde seilt videre kom det bud frem til kommandanten, Johan Caspar von Cicignon, om at kongeriket Danmark-Norge var allierte med England i denne saken.

Ved å se på brannkartene i Bergenskartet kan vi se hvordan Bergen våg gikk nesten helt inn til Domkirken i 1665.

Bergenshistorie

Til alle som har en fot i fortidens Bergen - hva med Elisabeth Welhavens fornøyelige historier fra Bergen rundt 1800? Boken kan bestilles på Histos forlag!

I samarbeid med det Bergenhusiske kompani bet den Hollandske Ost-india-flåten fra seg da England gjorde sitt kaper-framstøt. Bildet tilhører Bergen Museum.

Slaget på Bergens våg sto 2.jul./ 12. august 1665greg. og var et sjøslag i Bergen under den andre anglo-nederlandske krig. Slaget ble utkjempet mellom en engelsk og en nederlandsk flåte. De dansk-norske styrkene i byen kom med i kampen på nederlandsk side, og dette er den eneste gangen Bergenhus festning har vært i kamp. Slaget endte med nederlandsk seier.

En flåte på seksti nederlandske skip, deriblant ti skip fra Det nederlandske ostindiske kompani med svært verdifull last, søkte under forfølgelse av engelske krigsskip tilflukt i Bergens nøytrale havn. England og De forente Nederlandene var på den tida i krig med hverandre i den såkalte andre anglo-nederlandske krig, og Fredrik III, konge av Danmark-Norge, var usikker på hvilket land han skulle støtte. Han inngikk i hemmelighet en avtale med engelskmennene om å dele byttet om man angrep skipene.

Kongens avgjørelse kom for sent fram til Bergen, og da engelskmennene gikk til angrep satte garnisonen på Bergenhus seg kraftig til motverge. Kampen ble kort og blodig, og engelskmennene flyktet. En kanonkule som sitter fast i veggen på Domkirken i Bergen har lenge blitt antatt kommer fra slaget.

Les mer på Wikipedia