norskenglish
norskenglish

Bergenskartet

Corps de Garde

Da Bergens faste brannkorps ble opprettet i 1863, var Corps de Garde like sentralt plassert i planene som Hagerupgården. Disse to byggene skulle huse brannkorpset. Men Corps de Garde, eller Kortegården, har en historie som går enda lenger tilbake.

Corps de Garde, som er fransk og betyr vaktkorps, ble bygget i 1794. Før den tid het stedet Klokkehaugen, fordi det sto et hus der med en klokke som ringte til borgervakt. Hver morgen og hver kveld skulle borgervakten, som ble kalt ”rundgangen”,gå en fast runde for å holde utkikk etter branntilløp og gatespetakkel. Det var også rundgangens oppgave å se til at byens vektere gjorde jobben sin, og ikke sov på sin post. Rundgangen hadde en offiser i borgervæpningen som sin leder. Da Corps de Garde ble bygget, var det for at denne rundgangen skulle ha en vaktstue.

I 1868 ble Corps de Garde base for Bergens første profesjonelle brannkorps.

I 1868 ble Corps de Garde base for Bergens første profesjonelle brannkorps. Det regnes som usikkert om det var Hagerupgården eller Corps de Garde som var ment å være ”hovedbrannstasjon”. Det gikk uansett ikke lang tid før Hagerupsgården fikk denne rollen, ettersom branndirektør Daniel Hansen hadde bolig og administrasjon her.

Corps de Garde ble ikke ansett for å være et godt brannutkikkspunkt. Bygningen hadde ennå ikke fått tårnet sitt. Fredriksberg Festning var mer egnet til dette. Likevel hadde Corps de Garde en god plassering i byen, med nærhet og nedoverbakke til mange brannutsatte områder. Det ble etter noen år opprettet et telegrafsamband mellom Fredriksberg, Corps de Garde og Hagerupgården. Før telegrafen kom ble det sendt budbringere for å varsle brann.

Huset ble ombygd under ledelse av ingeniør Cornelius Kooter, og fikk brannvakttårn i 1886-87. I 1904 avsluttet man imidlertid husets funksjon som brannvakt. Corps de Garde ble brukt av fattigstyret som pleiehjem for spedbarn fra 1913 til 1925. Siden 1926 har Corps de Garde vært prestebolig for Nykirkens menighet. Huset ble restaurert innvendig i 1979-80, og i 2002.

Corps de Garde, også kjent som Kortegården.

Bergenshistorie

Til alle som har en fot i fortidens Bergen - hva med Elisabeth Welhavens fornøyelige historier fra Bergen rundt 1800? Boken kan bestilles på Histos forlag!

Corps de Garde eller Kortegården, ligger i Klostergaten 1, på et av de høyeste punktene på Nordneshalvøyen, 24 meter over havet.

En antar at dette var et av utsiktspunktene til Hieronymus Scholeus da han tegnet det kjente prospektet over Bergen i ca. 1575.

Les mer på Wikipedia