norskenglish
norskenglish

Bergenskartet

Tannlegekontor i Gamle Bergen

Tannhelsetilbud i Bergen blir godt illustrert i Gamle Bergen. Huset som tidligere var Strandgaten 138 har gjenoppstått i Gamle Bergen, og har blitt innredet etter alle kunstens regler for å vise oss to ulike tannlegekontor fra tiden rundt 1900. Bergen Tannlegeforening har innredet kontorene i samarbeid med Gamle Bergen.

Tannlegekontoret fra den eldste perioden, ca. 1885-1900, bærer preg av at tannlegen ”har tatt med jobben hjem”. Tannlegestolen står nemlig midt i stuen. Rommet var tannklinikk om dagen, og oppholdsrom for familien om kvelden. Rommet var holdt i jugendstil, og innimellom viftepalmer og kniplingsgardiner finner vi en plysjtrukket tannlegestol og en gedigen skyllefontene i dragestil. Tråboremaskinen og kraniet som ble brukt til anatomiske studier var nok fin dagligstuedekor.

Interessant nok viser det seg at mye av utstyret tannlegen brukte, ikke skiller seg mye fra det de bruker i dag. Kunnskaper og praktiske ferdigheter til å ta seg av de fleste tannsykdommer hadde de også. Man kunne, som lidende pasient, også få lokalbedøvelse! Likevel var det langt mellom tannlegene for folk, og de fleste hadde dårlig tannhelse. Gebiss var en vanlig konfirmasjonspresang.

Det yngre tannlegekontoret har en innredning fra ca. 1910-20. Mye av utstyret skiller seg fra det eldre ved at det er elektrisk – Bergen fikk elektrisitet i 1900. Både boremaskinen og tannlegelampen er elektrisk, og i samme fremskrittsvennlige ånd har tannlegen fått innlag vann og avløp til skyllefontenen. Kontoret har en koblingstavle (en unit) for luft- og vannblåser, samt for ”kauteren”, som er et sviapparat. Tannlegekontoret har også et røntgenapparat fra 1920.

Dette tannlegekontoret er ikke en del av dagligstuen, og en årsak til dette kan nok være at man her blitt mer opptatt av hygienespørsmålet. Der hvor den eldre tannlegen arbeidet i sjakett, arbeidet den yngre i hvit kittel. Kontoret var nøkternt utstyrt, og hvitt utstyr skulle understreke at her var et rent og ordentlig kontor. Den yngre tannlegen hadde også begynt å sterilisere utstyret rutinemessig.

Bergen Tannlegeforening og Gamle Bergen har satt opp denne kortfattede listen over milepæler i odontologisk historie:

1727 Den første kjente ‘gjestetannlege’ fra kontinentet praktiserte i Bergen med tidsbegrenset kongelig tillatelse.
1840 Verdens første tannlegeskole opprettet i USA.
1844 Narkose med lattergass, oppfunnet i USA av en tannlege.
1846 Første tannlege med permanent praksistillatelse i Norge (Christiania).
1855 Urmaker Chr. Høeg den første med permanent tannlegepraksis i Bergen.
1857 “Reglement for Tandlægeexamen” etter praktisk opplæring hos tannlege.
1864-1905 Lokabedøvelse ved injeksjon (morfin, cocain og procain med adrenalin).
1871 Trå-boremaskin oppfunnet i USA.
1880-1900 Elektrisk tannlegeutstyr begynner å komme i USA og Europa.
1891 Bergens Tandlægeforening stifte. (11 medlemmer).
1893 Statens Poliklinik for Tandsygdomme, Christiania. (Tannlegeskole).
1898 Første tannhelseundersøkelse av norske skolebarn foregikk i Bergen
1906 Skoletannpleie i de store byene i Norge.
1909 Røntgenapparater hos tannleger i Norge.
1928 Statens Tannlegehøyskole, Oslo.
1950 Folketannrøkt innføres i Norge (først i Finnmark).
1957 Vannkjølt “jet”-bor (luft-turbin) med 300.000 rpm.
1962 De odontologiske institutter, universitetet i Bergen.

Bergenshistorie

Til alle som har en fot i fortidens Bergen - hva med Elisabeth Welhavens fornøyelige historier fra Bergen rundt 1800? Boken kan bestilles på Histos forlag!