norskenglish
norskenglish

Bergenskartet

Nordnes skole

17 august 1903 åpnet Nordnes skole dørene sine for barna for første gang. Da begynte 1800 elever ved skolen, fordelt over 54 klasser. Rasmus Hille het den første overlæreren, og hans elever fylte opp skolen både om formiddagen og om ettermiddagen. Hundre år senere kjemper ca. 250 elever om plassen.

Nordnes skole ble bygget i en tid da man begynte å ta barn på alvor: Barn var ikke små voksne, men utforskende og aktive små mennesker. Skolens ledelse var blant annet opptatt av spørsmål om barnearbeid. For hundre år siden var det en selvfølge at barn arbeidet. Skolens ledelse hadde ingen ting imot at barn hjalp til etter evne, men var bekymret over at mange var for slitne til å klare å følge undervisningen.

Når så mange barn som 1800 – ett tusen åtte hundre- skulle gå på Nordnes skole kunne ikke alle oppholde seg der samtidig. Ganske mange av disse gikk på skolen om ettermiddagen. Fra skolens side ble ikke dette sett på som et gode. Rektor og lærere innså at dette førte med seg svært lange arbeidsdager for enkelte av barna, blant annet de som var avisgutter og arbeidere i reperbanene. Da det kom en lovendring i 1917 som forbød ettermiddagsundervisning, ble dette meget godt mottatt på Nordnes skole. Likevel var det ikke praktisk mulig å avslutte ettermiddagsundervisningen før i 1921/22 – det var for mange barn som soknet til skolen, og plassmangelen var prekær.

Når så mange barn som 1800 – ett tusen åtte hundre- skulle gå på Nordnes skole kunne ikke alle oppholde seg der samtidig.

Antallet skolebarn sank etter hvert, men etter krigen blomstret det opp igjen. I 1953 begynte etterkrigskullene å bli skoleklare, og med omkring 1000 elever ble det så trangt ved skolen at man igjen måtte ta i bruk ettermiddagen. På 1960-tallet begynte fraflyttingen fra Nordnes - en bydel som var tettere befolket enn Hong Kong. På den tiden hadde skolen oppmot 700 elever. Etter hvert som Nordnes ble sanert forsvant store deler av befolkningen til nye bydeler. Plassproblemet på skolen ble snudd på hodet. Hvor var alle barna?

Midt på 1970-tallet ble idylliske og pittoreske Nordnes gjenoppdaget. Unge mennesker i etableringsfasen flyttet inn og rehabiliterte de gamle husene. I dag har skolen ca. 250 elever. I underkant av 30 er handikappede barn, og mye av plassen i skolen er deres. Hovedinngangen til skolen har fått ny trapp, utformet av Svein Rønning. Formålet er å være tilgjengelig for rullestolbrukere uten at begrepet ”handikapptilpasning” dukker opp i bevisstheten. Det inkluderende inngangspartiet har blitt skolens varemerke.

I den tidligere vaktmesterboligen holder Fredriksberg barnehage hus. Dermed har funksjonsfriske og funksjonshemmede barn fra 1 til 13 år sitt daglige virke på Nordnes skole.

Når det gjaldt fysisk avstraffelse, pryl, var dette en stor debatt rundt forrige hundreårsskifte. Lærerkollegiet ved Nordnes skole var i liten grad positive til å slutte å slå de umulige barna. Lærerrådet ved Nordnes skole mente i 1906 at: ”…omend ikke forbud mod korporlig revselse som opdragelsesmiddel kan tilrådes unde vore nuværende skoleforhold, må dog avskaffelsen af legemlig straf være et maal, hvortil skolen bør strebe.”

Det målet har skolen nådd: Ingen barn får lenger pryl ved Nordnes skole.

Inngangspartiet som ønsker velkommen.

Bergenshistorie

Til alle som har en fot i fortidens Bergen - hva med Elisabeth Welhavens fornøyelige historier fra Bergen rundt 1800? Boken kan bestilles på Histos forlag!

Et tidlig bilde av Nordnes skole.
Inspirasjon fra Akvariet?

Nordnes skole er en kommunal barneskole som ligger ved Nordnesparken på Nordnes i Bergen sentrum. Skolen ble åpnet 17. august 1903 med 1800 elever fordelt over 54 klasser. I dag er skolen innrettet for 300 ordinære elever fra 1. til 7. klassetrinn og en spesialavdeling for funksjonshemmede elever, samt Fredriksberg barnehage som holder til i den gamle vaktmesterboligen.

Skolen har utarbeidet en egen sosial læreplan med følgende mål:

- Vi vil at alle elever skal oppleve glede, motivasjon og mestring på skolen.
- Vi vil at alle elever skal lære å ta ansvar for, og passe på seg selv og andre.
- Vi vil ha slutt på mobbing, mobbing er ut!!

Les mer på Wikipedia