norskenglish
norskenglish

Bergenskartet

Stadsporten

Stadsporten loser i dag biltrafikken til og fra Kalfaret. Det er ingen nyhet at det koster penger å passere her - her ble det krevet avgift for varer som skulle selges i byen. Men krav om avgift var ikke formålet med å bygge Stadsporten. Midt under Europas religionskriger var den et ledd i byens forsvar.

Stadsporten ble bygget i 1628 av høvedsmann Oluf Parsberg på Bergenhus. Her hvor Kalfaret møter Kong Oscars gate var tidligere Bergens viktigste veiløp inn til byen. Svært mange med ulike varer å selge kom til Bergen denne veien, blant andre slaktere fra Haukeland.

På begge sider av den toetasjes murbygningen ble det anlagt voller, muligens med vollgraver.

Likevel var forsvaret av byen årsaken til at Stadsporten ble bygget. På begge sider av den toetasjes murbygningen ble det anlagt voller, muligens med vollgraver. I 1645, da anlegget sto ferdig, var 30 år med religionskrig i ferd med å nå sin avslutning.

I 1740 ble Stadsporten opprustet, også da som et ledd i byens forsvar. Nå fikk den vollgrav, vindebro, palisader og bestykning.

Kjøpmann og Stadshauptmann Lauritz Holte Nicolaysen satt den etter hvert litt forslitte stadsport i stand i 1792. Han fikk innredet rommene i byggets andre etasje til arkiv for Bergens by og stift. Dette ble kalt "Stadsportarkivet", og ble stående her fram til 1971. Arkivalia herfra finnes i dag i Bergen Byarkiv

Stadsporten ble fredet i 1927.

Bergenshistorie

Til alle som har en fot i fortidens Bergen - hva med Elisabeth Welhavens fornøyelige historier fra Bergen rundt 1800? Boken kan bestilles på Histos forlag!

Stadsporten. UBB, Brosings samlinger.

Stadsporten er en toetasjes murbygning i Bergen som markerer overgangen mellom Kong Oscars gate og Kalfarveien og grensen mellom strøkene Marken og Kalfaret.

Les mer på Wikipedia