norskenglish
norskenglish

Bergenskartet

Stølen skole

Stølen skole i Ladegårdsgaten 19 ble bygget i 1853. Huset startet sin karriere som folkeskole, deretter har det vært sjømannsskole, brannstasjon og politistasjon her. Nå er huset privatbolig.

Stølen skole var en av Bergens tidlige almueskoler. I 1853 foregikk det aktiv bygging av arbeiderboliger på Stølen, Eidemarken og Krohnengen, og snart bodde 30-40 mennesker i disse husene, som i dag som regel rommer én familie. Vi kan gå ut fra at elevene ved Stølen skole var blant de fattigste barna i sin skolekrets. Fagene var lesing, skriving, regning og kristendomskunnskap.

I 1853 foregikk det aktiv bygging av arbeiderboliger på Stølen, Eidemarken og Krohnengen, og snart bodde 30-40 mennesker i disse husene, som i dag som regel rommer én familie.

Når elevene flyttet til den nye, fine Krohnengen skole i 1880 flyttet Bergens Sjømannskole inn i Ladegårdsgaten i to år. Deretter rykket brannvesenet inn fram til 1903, da nye Sandviken brannstasjon og Skansen brannstasjon sto klar. Stølen brannstasjon var en bistasjon til Hovedbrannstasjonen. Fem brannmenn og en hest holdt vakt ved Stølen brannstasjon. Utrykningskjøretøyet var en enkeltspent vogn med lett brannslukningsutstyr. Et tilbygg ga plass til stall, vognremisse og høyloft. Huset ligger høyt i terrenget, og ved brann var det mest sannsynlig at utrykningen ville foregå i nedoverbakke.

Fra 1903 var Ladegårdsgaten 19 politistasjon i 50 år. Cellen i kjelleren er der ennå, i det som nå er privat bolig. Eieren har tatt vare på gitteret i cellens vindu, og den massive døren levner ingen tvil om det lille kjellerrommets funksjon.
 

Bergenshistorie

Til alle som har en fot i fortidens Bergen - hva med Elisabeth Welhavens fornøyelige historier fra Bergen rundt 1800? Boken kan bestilles på Histos forlag!

Alle foto: Histos