norskenglish
norskenglish

Bergenskartet

Gestapohuset

14 år gamle Åge Telle ble i april 1942 forhørt i Gestapohuset i Veiten. To høytstående Gestapo-offiserer hadde blitt skutt og drept av norske agenter i familiens hus i Telavåg. Det tyske politiet hadde til hensikt å gutten for opplysninger om hva som foregikk i hjembygda hans. Og de hadde sine metoder for å få folk i tale.

Gestapo eller Geheime Staatspolizei, det hemmelige statspolitiet, var en utøvende avdeling innen det tyske sikkerhetspolitiet under den 2. verdenskrig. Arrestasjoner og forhør var en vesentlig del av virksomheten og Gestapos fremgangsmåter satte frykt i befolkningene over hele det okkuperte Europa. Gestapohuset i Bergen sto således fram som et symbol på den undertrykkende okkupasjonsmakten for befolkningen på Vestlandet.

Sikkerhetspolitiet og Gestapo holdt til i en stor murbygning i Veiten 3. Det ble tidlig kjent som et tortursted. For å unngå å sprekke under mishandlingen trosset flere fanger gitteret foran vinduene i Veiten og hoppet ut i døden fra 4. og 5. etasje. For øvrig var det fangeceller i både i kjelleren og i bygningens øverste etasje.

I etterkant av skytedramaet i Telavåg i april 1942 fikk flere fra den lille fiskeribygda merke Gestapos forhørsmetoder på kroppen. Den yngste sønnen til Laurits og Martha Telle, Åge, delte soverom med Linge-agentene den 26. april. Han ble følgelig vitne til skuddvekslingen som skulle koste to høytstående Gestapo-offiserer og en norsk agent livet. 14 år gamle Åge ble kalt inn til forhør i Veiten 3 den samme kvelden. Han måtte gjennomgå et tøft forhør og ble sågar sparket av en av gestapistene. Desto verre gikk det med moren Martha. Hun latet verken å vite noe om Nordsjøtrafikken fra hjembygda eller identiteten til agentene hun og ektemannen huset. For å tvinge fram en tilståelse ble Martha slått med trestokker til hun mistet bevisstheten. Men Gestapo nådde ikke frem med vold og trusler overfor Martha og sønnen.

Mange av Gestapos ofre i Veiten ble imidlertid torturert i hjel og etter krigen ble Gestapo-folkene i Bergen i stor grad dømt for krigsforbrytelser. Av 17 tjenestemenn fikk en dødsstraff og seks ble idømt fengselsstraffer fra seks år og opptil livstid.

I 1990 ble det reist et minnesmerke utenfor Veiten 3 over de som hadde blitt torturert og de som døde i dette huset.

Eirik Gurandsrud

Litteratur

Birkhaug, Konrad: Telavåg – fiskeværet som tyskerne slettet ut. Gyldendal norsk forlag, Oslo 1946.
Haga, Arnfinn: Aksjon Telavåg. J. W. Cappelen forlag A/S, Oslo, 1993.
Nøkleby, Berit: Gestapo: tysk politi i Norge 1940-45. Aschehoug, Oslo, 2003

Bergenshistorie

Til alle som har en fot i fortidens Bergen - hva med Elisabeth Welhavens fornøyelige historier fra Bergen rundt 1800? Boken kan bestilles på Histos forlag!

Geheime Staatspolizei («hemmelig statspoliti»), forkortet Gestapo, var det offisielle sikkerhetspolitiet i Tyskland under nasjonalsosialismen og i de okkuperte områdene under andre verdenskrig. Gestapo var avdeling IV av Sicherheitspolizei (Sipo), den eksekutive eller utøvende del av det tyske sikkerhetspoliti.

Les mer på Wikipedia