norskenglish
norskenglish

Bergenskartet

Sandviken Brannstasjon

Sandviken brannstasjon er ”broren” til Skansen brannstasjon. Bybrannen den 22 september 1901 åpnet kommunekassen og Bergen brannvesen fikk nytt, moderne utstyr, og nye brannstasjoner i Sandviken og på Skansen. Arkitekten, Th. Bjørnstad, hadde tegnet to brannstasjoner som er markante, men likevel glir fint inn i landskapet. Vakre som kirker, fulle av symbolikk for byboerne i dag. Th. Bjørnstad måtte tåle mye pepper da byggene var nyoppførte. En ironisk kritiker mente at:

”Skulle noen ha interesse av å vite hvilken stilart som er anvendt på den nye brannstasjon i Sandviken, da kan opplyses at den er holdt i en smakfull Knøsesmau-gotikk med enkelte spor av tyrkisk påvirkning. – De nye brannstasjoner vil stå som minnesmerker etter det Bergen som reiste seg i 1903.”

Da Sandviken brannstasjon sto nyoppført i september 1903 skulle den dekke mange funksjoner. Mannskapene skulle kunne rykke ut 15 – 20 sekunder etter alarm. Stasjonen hadde plass til en tospent slangevogn og en enspent stigevogn. Den hadde fire hester og ”til utrykning i landdistriktet en håndsprøyte”. Vognremisser og staller var ordnet slik at hestene sto like bak kjøretøyene.

I første etasje var det i tillegg til utrykningsutstyr plass til telegrafvakt og kontor til underbrannmesteren. I tillegg fantes verksted, oppholdsrom/soverom, lager og koksbod. I andre etasje var det høyloft, to sovesaler, spiserom, kjøkken og bad. Og selvsagt – enhver anstendig brannstasjons hovedattraksjon; to glidestenger av messing. På loftet var det batterirom, verksted og lager.

Det var viktig at flest mulig brannmenn hadde tilhold i nærheten av brannstasjonen, ved brann var alt avhengig av en rask utrykning. Underbrannmesteren og hans familie bodd i en egen bygning på stedet, der hadde også maskinisten til ”sjødampsprøyte no 1” sin bolig.

Sandviken brannstasjon ble ombygd i 1930-årene. Utviklingen hadde gjort hest og vogn overflødig i brannetaten. Høyloftet ble innredet til soverom, og de store sovesalene ble gjort om til flere små soverom. Senere har stasjonen vært ombygget og endret innvendig, dessverre uten antikvarisk kyndige støttespillere. Arbeidet bærer preg av økonomiske og praktiske hensyn. Eksteriøret er derimot bevart i sin opprinnelige form og farge.

I dag har 24 brannmenn sin arbeidsplass ved Sandviken brannstasjon. De skryter av brannstasjonen sin, og mener at ”det er denne stasjonen som har sjel”. Ingen damer arbeider her – da måtte Sandviken brannstasjon bygges om. Damene i Bergen brannvesen er henvist til de moderne stasjonene.

Fra brann på bryggen 1958. Foto fra brannvesenets arkiv

Bergenshistorie

Til alle som har en fot i fortidens Bergen - hva med Elisabeth Welhavens fornøyelige historier fra Bergen rundt 1800? Boken kan bestilles på Histos forlag!

Sandviken brannstasjon anno 1903. Foto: Histos