norskenglish

Det oppstod en feil mens værdata ble lest fra yr.no. Teknisk info: Mest antakelig: kobling feilet. Nest mest antakelig: Det mangler støtte for fopen wrapper, og cURL feilet også. Minst antakelig: cURL har ikke rettigheter til å lagre temp.xml

norskenglish

The Bergen Map

Bergenshistorie

Til alle som har en fot i fortidens Bergen - hva med Elisabeth Welhavens fornøyelige historier fra Bergen rundt 1800? Boken kan bestilles på Histos forlag!

Sankt Jacobs kirkegård eller Markekirkegården i Bergen ligger like nord for Stadsporten og Assistentkirkegården, mellom Kong Oscars gate og Domkirkehjemmet. Kirkegården ble opprinnelig benyttet av fattige fra hele Bergen og regnes for å være byens eldste fattigkirkegård. Kirkegården soknet til Bergen domkirke og kirkegården ble nedlagt som gravplass i 1920.

Read full article on Wikipedia