Hvis du ser etter Norsk Oljemuseums nettsted over utviklingen av oljeindustrien i Norge, så finnes den nå på følgende adresse: http://www.petroleumskartet.no/