Tekniske og industrielle kulturminner


Ein reise frå Sandviken til Tyssedal kan ta 3 timar, eller tre dagar. Det er mange plassar kor ein kan ta ein liten (eller litt større) stopp for å oppleve teknisk eller industriell historie. Pass på å sjekke opningstider, og så er det berre å setje av stad langs Europaveg 16.

Les meir om dette!

Les meir om ett av desse kulturminna:

Prosjektet er eit samarbeid mellom Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum
og Museumssenteret i Salhus