Brann Fengsler Skoler Kropp og helse Kirker og klostre Levebrød Kamp og krig
www.bergenskartet.no
Kirker og klostre

St. Jørgen Hospital
Slavekirken på Bergenhus
Katarinahospitalet
Bergen Domkirke
Nikolaikirken
Kristkirkene
Mariakirken
Corps de Garde
Margaretakirken
Korskirken
Nonneseter kloster
Nykirken
Munkeliv kloster
Piratangrep i Bergen
St. Jacobs kirkegård for fattige
Brann
Fengsler
Skoler
Kropp og helse
Kirker og klostre
Levebrød
Kamp og krig
 

Slavekirken på BergenhusSlavekirken.

Slavekirken på Bergenhus festning var et kirkerom i kjelleren i Håkonshallen. Dette ble innredet i 1840, og ble benyttet av de innsatte i Bergenhus festnings straffeanstalt, det såkalte Slaveriet.

Slavekirken på Bergenhus

Klikk på kartet for større utgave!


Kan alteret ha stått her?


Slavekirken hadde tilhold i kjelleren på Håkonshallen. Alle foto: Histos

Tips en venn om denne siden:

Ditt navn:

Din venns epostadresse:

General Hans Glad Boch fikk i 1839, etter et skriv til Justisdepartementet, gjennomført at det skulle opprettes et fengselsprest-embete. Generalen var trolig også initiativtakeren til at et eget kirkerom ble innredet i Håkonshallens underetasje. I 1840 ble det satt inn alter og prekestol, og alterutstyr ble innkjøpt.

Dette var ikke til hinder for at Paul Magnus Norum, direktør ved Botsfengselet i Oslo, i 1860 gjorde disse betraktningene i sin "Beretning og Betænkning angaaende Strafarbeidsvæsenet i Norge":

"Kirkelocalet, der ifølge Kongelig Resolution af 19de October 1840 med en Udgift af 300 Spd. er indrettet i et overhvælvet lavt Rum i en Magasinbygning nærved det egentlige Slaverie, er et slags Kjælderrum, raat og fugtigt, af et næsten motbydeligt Udseende, og derfor temmelig upassende for sit Øyemed."

Slavekirken var i bruk fram til straffeanstalten ble nedlagt i 1887. Fangene ved Slaveriet ble overført enten til Manufakturhuset eller til Festningsanstalten i Trondheim.

Kirkerommet i Håkonshallen bærer i dag lite preg av å ha vært stedet hvor de som ble vurdert som grove forbrytere fikk høre Guds ord. Dette har nå blitt et rom hvor man drikker sin kaffe etter selskapeligheter i Håkonshallen.

 

Innsendte kommentarer:

Albert Isfeld, albert@arkitekt.fo
Jeg sad netop og skrev en rejseskildring fra en rejse i sommer og jeg manglede nogle facts om Bergen og jeg valgte at gå på nettet og fandt alt det og mere end det her på siden. Det er jeg meget taksom for. Tillykke med siden
17.11.2009
Ivan Larson, ivanlarson@gmail.com
My great grandfather was in Botsfengselet in 1865. I am looking for records at the prison as to time served and etc. His name is Gunder Olsen Osterhus from Aaseral
22.9.2006
Ragnhild Jacobsen, ragnhild.jacobsen@jotun.no
Dette var veldig interessant å lese.
28.3.2003
Ole Thune, ole.thune@bergen.kommune.no
Jeg var på introduksjonen i BRYGGEMUSEET igår. Det var meget bra. Kartene og opplysningene er gode, og vi kommer til å benytte dette. Vi lærer elevene våre å "guide" rundt i byen på 3 forskjellige "vandringer". Vi har satt opp forskjellige ruter. Våre elever guider elever fra andre skoler i byen og distriktet. Link til disse guidede turene (vandringene) ligger inne på "Den kulturelle skolesekken". Videre savner jeg noe stoff om BERGEN HAVN og FORSVARETS plass i BERGEN. Vi har jo vandringer med elever på SVERRESBORG og BERGENHUS. Hilsen Ole Thune, ROTHAUGEN SKOLE.
28.3.2003
 

Dette mener jeg:

Navn:

Epost:

Hør nå virkelig her:

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.
Skriv tegnene fra bildet:   
© 2003 Histos

Prosjektet er et samarbeid mellom fem museer i Bergen:
Gamle Bergen Museum, Bryggens Museum, St. Jørgens Hospital, Bergen Skolemuseum og Bergen Brannhistoriske stiftelse