Brann Fengsler Skoler Kropp og helse Kirker og klostre Levebrød Kamp og krig
www.bergenskartet.no
Kirker og klostre

St. Jørgen Hospital
Slavekirken på Bergenhus
Katarinahospitalet
Bergen Domkirke
Nikolaikirken
Kristkirkene
Mariakirken
Corps de Garde
Margaretakirken
Korskirken
Nonneseter kloster
Nykirken
Munkeliv kloster
Piratangrep i Bergen
St. Jacobs kirkegård for fattige
Brann
Fengsler
Skoler
Kropp og helse
Kirker og klostre
Levebrød
Kamp og krig
 

Bergen DomkirkeKanonkulen sitter i veggen på kirketårnet.

”Kirken den er et gammelt hus, står om enn tårnene faller”.
Bergen Domkirke har stått, falt og blitt gjenreist i snart 900 år. Den startet sin tilværelse viet til Olav den Hellige, Norges evige konge, rundt år 1150. Siden har den brent fem ganger, og til overmål blitt truffet av en kanonkule i 1665. Kanonkulen står fremdeles i kirketårnet som et minne fra et slag på Vågen.

Bergen Domkirke

Klikk på kartet for større utgave!


I Bergen har både trær og kirker god grobunn.

Tips en venn om denne siden:

Ditt navn:

Din venns epostadresse:

Opprinnelig var Kristkirken på Holmen domkirke i Bergen. Dagens domkirke var en liten soknekirke, helliget St. Olav. Vi vet lite om Olavskirken fra denne perioden, annet enn det som er nedskrevet i Sverresagaen: Kong Sverre og hans menn søkte tilflukt der da de ble angrepet i 1181.

Olavskirken ble overdratt til Fransiskanerordenen i første halvdel av 1200-tallet. I Norge ble fransiskanermunker gjerne kalt ”barfotbrødre” eller ”mindrebrødre”. Disse munkene ønsket å tilbe Jesus slik Frans av Assisi gjorde det; ved å gi avkall på alt personlig jordegods. Kirken deres bar preg av nøkternhet, den var énskipet og lite utsmykket. Som fransiskanerkirke brant den to ganger, i 1248 og i 1270. Den andre gjenreisningen ble finansiert av Magnus Lagabøter. Kong Magnus skal etter sigende være gravlagt i kirkens kor, men levningene hans er ikke funnet.

Ved reformasjonen i 1536-37 ble Olavskirken domkirke i Bjørgvin stift. På den tiden var Kristkirken allerede revet. Etter reformasjonen ble Domkirken også den ene av byens to norske sognekirker. Den nye Domkirken ble utbedret og utvidet, og fikk sitt første orgel fra Bremen. Etter hver brann (1623, 1640 og 1702) har kirken blitt gjenreist større og flottere. Etter 1702-brannen fikk den nytt sideskip og sin karakteristiske tårnhjelm, i tillegg til et praktfullt orgel bygget av G. H. Glover fra Hannover.

Kirkegården som omkranset Domkirken, skal i følge Edvard Edvardsen ha blitt utvidet i år 1618 ”for Pestens skyld”. Edvardsen nevner også bispegården og bispegårdens hage, som skal ha vært særlig vakker og innholdsrik. Den hadde fiskepark, og alle slags urter og deilige trær, humle-hage, og frukttrær fra andre land, som fiken, vindrue, kastanje, koriander og laurbær, som ga avling under varme somre. Denne hagen har forsvunnet i tidens løp, blant annet skal Bergen Katedralskole være bygd på en del av bispegårdens hage.

Arkitektene Christie og Blix restaurerte Domkirken i 1880-83. Rokokkointeriøret ble fjernet, og kirken fikk sin nåværende innredning. Det ble bygget nytt sideskip med fire slanke, gotiske søyler. Kirken fikk også nytt alter i kleberstein.

Kirkens orgel har siden blitt byttet ut to ganger. I dag kan vi lytte til et 61 stemmers orgel, bygget av Rieger Orgelbau i Østerrike. Sang og musikk er en sentral del av kirkens virksomhet, med Bergen Domkantori og guttekoret Olavskoret som sentrale utøvere.

Domkirken hadde tårnvakt i kirketårnet fram til 1903, som i første rekke skulle holde utkikk etter tilløp til brann. Tårnvakten hadde tilhold i Domkirken fra 1624, og i 1646 kom det klare forordinger som gjorde Domkirken, Nykirken og Korskirken sentrale i byens brannvern: Kirketårnene skulle brukes til å oppbevare brannslukningsutstyr: 2 kar, 40 lærbøtter, 3 lange stiger, 3 brannhaker, 6 økser, 5 håndsprøyter og 12-16 liner med jernkrok i enden. I 1903 var nok denne utstyrslisten endret i forhold til Domkirken. Brannvakten i kirketårnet fikk ny arbeidsplass på Fredriksberg.

 

Innsendte kommentarer:

christoffer, ch_cr2@hotmail.co
Fin side detta, bruker den til og lese på, interessant om denne kirken.
11.5.2006
Renathe, RENHIR1@iskole.no
Denne siden er den beste jeg har sett om klostre hittil!
10.5.2005
Merry Berry,
Har brukt denn siden til et prosjekt på skolen. Siden er veldig flott, men det kunne nok vært litt flere bilder på siden. Litt leit å høre at den har brent så mange ganger og hva er grunnen til at det har brent så mange ganger? Kirken har en veldig fin historie bak seg=)
2.12.2004
Arne Kvalsund, Arne.Kvalsund@bergen.kommune.no
Dere har laget en fin historisk oversikt over Bergen Domkirke. Som et tillegg til kirkemusikk-aktiviteten som foregår i kirken ,mener jeg det vil være på sin plass og nevne det andre koret som M.Mangersnes dirigerer og som har sin "base" i domkirken,nemlig Bergen Oratoriekor. Bare som et tips!. Hilsen Arne Kvalsund
7.5.2003
 

Dette mener jeg:

Navn:

Epost:

Hør nå virkelig her:

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.
Skriv tegnene fra bildet:   
© 2003 Histos

Prosjektet er et samarbeid mellom fem museer i Bergen:
Gamle Bergen Museum, Bryggens Museum, St. Jørgens Hospital, Bergen Skolemuseum og Bergen Brannhistoriske stiftelse