norskenglish
norskenglish

Bergenskartet

St. Maries skole

St. Marie skole var en skole med internasjonalt tilsnitt. Skjønt, internasjonal er kanskje å ta for sterkt i? Som skolenavnet antyder var dette en skole, opprettet av Mariakirken, for barn av tysk slekt. Skolens første lærer ble hentet fra Itzehoe i Holstein.

St. Maries skole, eller Mariakirkens fattigskole, ble opprettet i 1779. Skolen hadde adresse ved Vetrlidsallmenningen. Ved denne skolen gikk barn med tysk tilhørighet, og som kom fra ”uformuende familier”. I tillegg gikk her barn fra det Delmerhorstske kompani. Det Delmerhorstske kompani ble forlagt i Bergen etter strilekrigen. Man mente at dette ville kunne sørge for ro og orden i byen langt mer effektivt enn Bergens egne soldater. Og kompaniet kom, med koner og barn! Etter at oppgaven deres var fullført, valgte mange soldater fra det Delmerhorstske kompani å bli værende i byen. Barna i disse familiene kom dermed i skole med andre tyske ”uformuende” barn.

Ved denne skolen gikk barn med tysk tilhørighet, og som kom fra ”uformuende familier”.

Mariakirkens menighet samlet inn penger til formålet. De kjøpte nytt hus på Vetrlidsallmenningen, og en lærer ble tilkalt fra Itzehoe i Holstein.

Bergenshistorie

Til alle som har en fot i fortidens Bergen - hva med Elisabeth Welhavens fornøyelige historier fra Bergen rundt 1800? Boken kan bestilles på Histos forlag!

Her er det mest sannsynlig at St. Marie skole befant seg. Foto: Histos.