norskenglish
norskenglish

Bergenskartet

Fredriksberg fort

Fredriksberg fort er bygget som en direkte konsekvens av slaget på Bergen våg. Fortet har ikke vært i aktiv strid, men har vært en sentral del av brannvernet i Bergen. Ved tilløp til brann lød tre brannskudd fra fortet. Det lille utkikkstårnet på Fredriksberg fort står fremdeles. Ellers er det lite som vitner om at fortet fra 1667 også har spilt med som aktør i brannvernet til Bergen.

Fredriksberg fort ble anlagt i årene 1666-67. Da fortet ble bygget hadde mange generasjoner slottsherrer på Bergenhus gjentatte ganger bedt konge og regjering i København om ekstra bevilgninger for å ruste opp Bergens forsvarsverker. Både Jens Bjelke, Ove Bjelke og Henrik Thott gjorde betydelige innsatser for å styrke Bergens befestning. Blant deres bedrifter er byggingen av festningsanlegget, vollene, på Nordnespynten Imidlertid måtte Bergen vente til Johan Caspar von Cicignon ble Bergenhus´ første festningskommandant før et fort på Nordnes ble bygget. Cicignon hadde erfaring fra og stor beundring for den nederlandske militære byggekunst. Han bidro nok betydelig til en profesjonalisering av forsvaret av Bergen.

Bevilgningene til fortet kan settes i direkte sammenheng med slaget på Bergen våg i 1665.

Bevilgningene til fortet kan settes i direkte sammenheng med slaget på Bergen våg i 1665. Fortet, som fikk navn etter kong Fredrik III, besto opprinnelig for det meste av jordvoller. Først mot slutten av århundret begynte man å bygge fortet i mur. Fredriksberg sto ferdig i 1706. I sin Bergensbeskrivelse (1764) var Hildebrand Meyers oppfatning at Fredriksberg var “en temmelig smuk Fæstning”. Der fantes “Værelser for 1 Vagt Mæster saavelsom andre fornødne Værelser av Kieldere og deslige.”

Det finnes fremdeles enkelte "Kieldere", eller underjordiske ganger. I disse gangene finnes dryppstein av kalk som tyder på at dette ble benyttet som byggemasse.

Det lille fortet kom aldri i aktiv strid, og har hatt sin mest praktiske anvendelse innenfor brannvern. Fortet, med utsikt over hele byen, hadde fast brannvakt. Ved tilløp til brann lød tre brannskudd.

Etter brannen på Strandsiden i 1901 var det stor kommunal vilje til å modernisere brannvesenet, blant annet ble Skansen brannstasjonen og Sandviken brannstasjon bygget i 1903. I 1905 ble det opprettet brannstasjon på Fredriksberg, og brannvakten i Domkirkens tårn ble overført hit. Her var det god utsikt over hele byen, også over på Laksevågsiden. Brannstasjonen på Fredriksberg hadde utkikkstårn og bolig til brannmesteren. I tillegg til brannmesteren arbeidet det fire brannkonstabler og en brannformann ved Fredriksberg. En hest hadde også fast ansettelse her, med ansvar for det enspente utrykningskjøretøyet som brannmennene brukte.

Fredriksberg hadde allerede lange tradisjoner som bidragsyter innenfor brannvernet i Bergen da brannvesenet rykket inn i 1905. Ved brann skulle nemlig fortets militære mannskaper avfyre brannskudd. Antall skudd anga hvor i byen det brant.

I 1926 ble brannstasjonen på Fredriksberg nedlagt. Stasjonen var angivelig ”overflødiggjort av utviklingen”. I dag bebos fortet av en vaktmester, og Nordnæs bataljon har sitt hovedkvarter i det som sannsynligvis er kasernen.

Det siste vaktlaget på Fredriksberg festning i 1926: Fire brannkonstabler, en brannformann og en brannmester.

Bergenshistorie

Til alle som har en fot i fortidens Bergen - hva med Elisabeth Welhavens fornøyelige historier fra Bergen rundt 1800? Boken kan bestilles på Histos forlag!

Foto: Billedsamlingen, Universitetet i Bergen.
Foto: Arne Halvorsen

Fredriksberg fort, også kalt Fredriksberg festning, er et fort som ligger på Nordnes' høyeste punkt. På vestsiden er der en stupbratt side ned mot sjøen. Her er god utsikt over Bergen sentrum og mot Laksevåg.

Les mer på Wikipedia