norskenglish
norskenglish

Bergenskartet

Betlehem fattigskole

Om Betlehem skole vet vi at elevene brukte en form for skoleuniform, og at skolen fikk kallenavn etter jakkeslagets farge. Grønneskolen ble den kalt, og foreldre betalte heller dagbøter enn å sende barna hit! Hva lå bak dette?

Betlehem skole begynte å ta imot elever i 1742, bare to år etter at Bergens første fattigskole, Christi Krybbe skole, åpnet dørene i 1740. Den pietistiske kong Kristian VI av Danmark-Norge hadde gjennom lover og forordninger sørget for at barns hverdag heretter fikk et nytt innhold. Opplæring i lesekunsten var blitt en nødvendighet for at man skulle forstå og leve etter Bibelens ord – og det skulle jo alle.

I dagligtale gikk Betlehem under navnet ”Grønneskolen”. Dette var fordi elevene hadde drakter med grønne oppslag. Elevene ved skolen i Domkirkens sogn hadde grå oppslag på sine drakter. Betlehem skole lå jo ved Klosteret, hvor munkene tradisjonelt hadde benyttet grønt i sine kutter. Gråbrødrene hadde holdt til i St. Olavs kirke, som er det tidligere navnet til Domkirken.

I dagligtale gikk Betlehem under navnet ”Grønneskolen”. Dette var fordi elevene hadde drakter med grønne oppslag.

I 1838 hadde Betlehem skole 50 elever. Forholdene ved denne fattigskolen skilte seg nok ikke så mye ut fra forholdene ved andre fattigskoler på denne tiden. Det var vanskelig å motivere elevene til å være aktive og positive, og det var også vanskelig å spore interesse blant foreldrene. Barna kunne gjøre bedre nytte for seg på andre måter enn å gå på skolen, tenkte nok mange. Fravær fra skolen ble straffet med bøter, men foreldre betalte ofte disse bøtene fordi barna kunne tjene mer ved å arbeide om dagen.

Det fantes lite bøker og annet skolemateriell, og ingen hadde på denne tiden frikvarter. Først når Ole Irgens ble skoleinspektør i 1861 fikk skolene friminutt. Og da fikk de to minutters pause to ganger om dagen.

Det sies likevel at Betlehem var en god skole etter forholdene. Thorstein Hallager var klokker i Nykirken sogn. Han ble førstelærer ved skolen i 1826. Hallager hadde selv god utdanning, og ble sett på som en dyktig lærer. I tillegg hadde han flinke hjelpelærere, som for eksempel P.A. Jensen som senere ble lesebokforfatter.

Betlehem skole ble avløst av Fredriksberg skole, og senere av Nordnes skole. I årene 1885 til 1921 var det Bergen Stiftsarkiv som holdt til her (fra 1919: Statsarkivet). I dag brukes bygningen av Hordaland Kunstnersenter.

Betlehem fattigskole, eller "Grønneskolen" er lyseblå i dag.

Bergenshistorie

Til alle som har en fot i fortidens Bergen - hva med Elisabeth Welhavens fornøyelige historier fra Bergen rundt 1800? Boken kan bestilles på Histos forlag!

Vi ser at bygget har endret seg noe siden skolen var ny. Foto: Bergen Skolemuseum
"Krypten", husets kjellerrom, brukes til installasjoner. Foto: Histos.
I dag er det Hordaland Kunstersenter som holder hus her.

Fattigskolen var den første offentlige skole. Offisielt ble skolen hetende allmueskole eller fundasskole, men på folkemunn gikk den under fattigskole. Skolen var forbeholdt barn av fattige familier og foreldreløse barn.

Les mer på Wikipedia