norskenglish
norskenglish

Bergenskartet

U. Pihls skole

Ulrike Eleonora Pihl kom i 1863 hjem fra England, hvor hun hadde utdannet seg til lærerinne. Hun arbeidet som guvernante hos en familie på Vestlandet, men i 1865 kom hun til Bergen. Den 5. april samme år averterte hun i Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger etter elever til sitt Pigeinstitutt. Ulrike Pihl har blitt stor ære til del for sitt pedagogiske arbeid. Men rett skal være rett; hun overtok et etablert pikeinstitutt som hennes tante Henriette Meyer allerede hadde drevet i 17 år.

Henriette Meyer startet en liten privat pikeskole i april 1848. Man antar at hun var godt utdannet, muligens fra København eller fra pikeinstituttet i Christiansfeld i Sønderjylland. Hun ble gift meget ung med skipsmegler Jacob Meyer, og fikk to sønner. 36 år gammel averterte hun skolen sin i samme avis som sin arvtager. Annonseteksten forteller om hvilke fag unge piker etter hennes oppfatning burde øves opp i:

Til Underretning for dem, der maatte ville anbetroe mig deres Børn, tjener: At Undertegnedes Formiddagsskole for Pigebørn begyndte den 1ste April. Lærefagene er: Haandarbeide, Skriving, Tegning, Norsk Læsning, Begyndelsesgrundene i Tydsk og Fransk, og prisen er 4 Ort maanedlig.

I begynnelsen fungerte undervisningen til madame Meyer på samme vis som svært mange andre private undervisningstilbud: Barna satt ved et langbord hjemme i dagligstuen hennes. Skolen fikk imidlertid godt ry, og måtte etter hvert utvide sin kapasitet. Snart ble flere rom tatt i bruk, og lærere ble ansatt.

Ulrike Pihl var kunnskapsrik, ambisiøs og visjonær. Under hennes ledelse blomstret skolen.

Ulrike Pihl overtok en velfungerende skole, med mange elever over flere klassetrinn. Men Ulrike Pihl var kunnskapsrik, ambisiøs og visjonær. Under hennes ledelse blomstret skolen. Undervisningen ble mer planmessig, og mer omfattende. Jentenes undervisning skulle ikke være av dårligere kvalitet enn guttenes, for jentene skulle også ut og møte samfunnet. Så radikal var Pihl at hun innførte gymnastikk for jentene.

Vi forbinder gjerne U. Pihls skole med nåværende Ulrike Pihls hus i Fosswinkels gate. Dette skolebygget er fra 1906. Før den tid hadde skolen adresse i Vestre Torgallmenning 30, en adresse som nå befinner seg inne i Hotell Norge. Pihl flyttet skolens 160 elever hit i 1876, hvor to etasjer ble tatt i bruk til undervisningsformål. I tillegg leide hun 1. etasje, som ble innredet til gymsal. Før den tid holdt skolen til på Nykirkeallmenning 13, hvor Henriette Meyer startet sin skole i 1848.

Universitetet i Bergen overtok skolebygget i Fosswinkelsgate i 1988, og døpte bygget om til Ulrike Pihl hus. Universitetet ønsket å videreføre navnetradisjonen, og samtidig legge vekt på Ulrike Pihls pedagogiske virke. Skolen lever fremdeles i beste velgående i Åsane. Den har også videreført Ulrike Pihls tanke: Hun som innførte gymnastikk som fag for jenter har lånt navn til en videregående skole med ærerike tradisjoner og med egen idrettslinje.

Bilde av en ny og staselig skole. Foto: Ukjent

Bergenshistorie

Til alle som har en fot i fortidens Bergen - hva med Elisabeth Welhavens fornøyelige historier fra Bergen rundt 1800? Boken kan bestilles på Histos forlag!

Lys og aktivitet i en grå bergensvinter. Foto: Histos.
Ulrikke Pihls pikeskole. Foto fra ca 1870/1880.
Nå holder samfunnsfagstudenter til i Ulrikke Pihls pikeskole. Foto: Histos

U. Pihl videregående skole var en fylkeskommunal videregående skole på Ulset i Åsane bydel i Bergen. Skolen ble lagt ned høsten 2018. Virksomheten flyttet da til Tertnes videregående skole som var blitt utvidet.

Les mer på Wikipedia