norskenglish
norskenglish

Bergenskartet

Dollhuset

Dollhuset, eller Dårekisten, var en offentlig pleieinstitusjon for sinnslidende. Antakelig bød Dollhuset, som ble opprettet i 1762, mer på oppbevaring enn pleie, men dette var en klar fremgang i forhold til hva psykisk syke var blitt tilbudt tidligere: Kjelleren under Rådhuset.

Da Dollhuset sto nybygd i 1762, var det et énetasjes hus i mur, med fire celler. Det var plass til én pasient i hver. I 1778 fikk Dolhuset en ny etasje, og dermed kunne fire nye pasienter få plass. I 1815 ble radiusen til pasientene utvidet ved at en eng ble innkjøpt og anlagt som hage.

I 1821 ble det utført en ombygning; det ser ut til at cellene ble delt for å gi plass til dobbelt så mange pasienter. 12 år senere ble de fleste pasientene overført til nye Bergens mentale Sygehus, eller Mentalen, som institusjonen kaltes på folkemunne. Tilbake på Dollhuset var nå bare de uhelbredelig sinnsyke.

Innredning og behandling var slik at den ”snarere synes at kunne berøve de Ulykkelige, som indsætttes her, den Smule Forstand, de endnu maatte have tilbage, end at gjengive dem det tapte”.

I 1824 skrev Lyder Sagen og Herman Foss i Bergens Beskrivelse om Dollhuset: Innredning og behandling var slik at den ”snarere synes at kunne berøve de Ulykkelige, som indsætttes her, den Smule Forstand, de endnu maatte have tilbage, end at gjengive dem det tapte”.

Dollhuset lå i hagen til Bergens Civile Sygehus. Ingen av disse husene står der i dag - Engensenteret overtatt plassen.

Bergenshistorie

Til alle som har en fot i fortidens Bergen - hva med Elisabeth Welhavens fornøyelige historier fra Bergen rundt 1800? Boken kan bestilles på Histos forlag!

Dollhus, dolhus, eller dårehus er en eldre betegnelse for en offentlig institusjon for oppbevaring av personer med ulike typer mentale lidelser, enten fordi de utgjorde et sikkerhetsproblem eller fordi de var uten slektninger og ikke kunne ta vare på seg selv. Dollhusene i Norge ble etablert på slutten av 1700-tallet. De overtok oppgavene etter «dårekistene» og ble avløst av «sinnssykeasyler».

Les mer på Wikipedia