Våre tjenester

Bokutgivelser

Histos utgir bøker knyttet til historie. Hittil foreligger to titler om Bergens historie, og første bok i serien Minner fra Bergen.

Rådgivning

Histos jobber sammen med museer for å ta vare på og formidle vår kulturarv.

Nettjenester

Histos drifter ulike nettjenester med formidling av kulturarv.