Histos forlag

Les mer om Bergen bak fasadene!

Mer om Histos:

Frå reisekartet:

Osterøy Garverimuseum

Osterøy Garverimuseum blir ofte kalla Karlagarveriet, etter han som bygde garveriet i 1908 - Karl. O. Reigstad. Garveriet hans var eit av elleve i Valestrandbygda, og var representant for ein intrikat prosess som involverte både indiske og middelhavske interesser.

Les mer!
Fra bergenskartet:

De sjøfarendes fattighus

De sjøfarendes fattighus er et eksempel på en type institusjon som det har eksistert mange av i Bergen: Fattighus. At det offentlige skal ta seg av gamle og fattige er et historisk sett nytt fenomen. Folk har måttet greie seg på egen hånd, og dersom de ikke var i stand til det, måtte de få hjelp av sine nærmeste. Klostrene har drevet slike sosiale institusjoner, men etter reformasjonen, da klostrene ikke lenger hadde anledning til å gjøre dette veldedighetsarbeidet, ble de gamle, syke og fattige et samfunnsproblem. De Søfarendes Fattiges Hus ble satt i drift av byrådet i 1571.

Les mer!

Om histos

Histos er både en produsent av nettsteder, kulturhistorisk tekstprodusent, samt et forlag med foreløpig én bok i portefølgen.

histos.no er en innfallsport til kulturhistorie på nett. Gjennom prosjektene Reisekart over tekniske og industrielle kulturminne og Bergen - snarveier til historien, vil histos.no forklare mer om kulturminnene som omgir oss.

histos.no/